Čáry – kríž (1895) v obci

Na okraji obce pri ceste do Stráží je kamenný kríž z roku 1895, ako o tom svedčí nápis v kamennej tabuľke vloženej do telesa kríža. Samotná krížová nadstavba na kríži už niekoľko rokov chýba. Podstavcová časť je jednoduchá. Skladá sa z troch odstupňovaných nosných kubusov, na nich je nápisové teleso ukončené oblúkovitou rímsou. Pod oblúkom je vystúpený reliéf mladej ženy na spôsob medailónu.

 

Ku cti a chvále Boží

na památku postavit

nechali tento Kríž

manželé

MICHAL A ANNA

KOMORNÝ

L. P. 1895

 

powered by contentmap