Borský Svätý Jur – kríž (2. pol. 19. stor.) pri kostole

V obci ri kostole sv. Juraja je kamenný kríž (3,5m), na ktorom sa nezachovali žiadne nápisy. Mohli by sme ho datovať do sedemdesiatych až osemdesiatych rokov 19. storočia.

 

powered by contentmap