Borský Svätý Jur – kríž (1907) v obci

V obci pri hlavnej ceste je kríž z roku 1907. Datujúci nápis s týmto letopočtom je vytesaný priamo do telesa kríža. Kríž pozostáva z jednoduchých plochých kubusov a je umiestnený v novodobejšej ohrádke zvarenej z roksoru, v čele ohrádky je z roksoru stvárnený Ježišov monogram JHS.

 

Na česť a chválu

Pánu Bohu

vjenovali manželia

KAŠPAR a JULIA STAŠEK

rod. Pecha

1907.

 

powered by contentmap