Moravský Svätý Ján – kríž (1999) v chotári

V roku 1999 poľovnícke združenie z obce dalo renovovať drevený kríž v juhozápadnej časti chotára obce, ktorý následne vysvätil dp. Peter Haramija, správca fary v obci. Kríž sa pôvodne nachádzal asi  dvesto metrov južnejším smerom bližšie k obývanej usadlosti. Na pôvodnom mieste existoval už pred rokom 1938. Bohužiaľ kríž osadili priamo do zeme, okolie je navyše dosť vlhké, a tak kríž bude zakrátko opäť potrebovať opravu.

  

Použitá literatúra: Peter Mračna: Polstoročnica PZ Moravský Sv. Ján, in: Poľovníctvo a rybárstvo, február 2000

powered by contentmap