Plavecký Peter – kríž (1780) pred kostolom

V Plaveckom Petri pred kostolom je kríž z roku 1780. Dali ho postaviť Jozef a Terézia Olšovská. Tieto údaje sú vytesané na podstavci. Kríž s vysokým pylónom, ukončeným rímsovou hlavicou, je umiestnený v novodobej železnej ohrádke.

 

F. F.

IOS & TER

OLSOVSKI

 

MDCCLXXX

 

powered by contentmap