Plavecký Peter – kríž (1920) na cintoríne

Mladší z dvoch ústredných krížov cintorína v Plaveckom Petri  je z roku 1920. Tento letopočet je vytesaný na nosnom kubuse. Na podstavci je hustý text charakteru modlitby, ktorý sa nedá rozlúštiť. (Asi je to len imitácia nápisu, pre ktorú sa takto rozhodol reštaurátor kríža.) Nižšie je signatúra kamenára, takisto nerozlúštiteľná. Na strieškovej rímse podstavca je stvárnené Božie oko. Pylón s masívnymi manžetami na koncoch je oproti zvyklostiam dosť krátky. Pomer podstavca, pylónu a samotného kríža je 1:1:1.

 

powered by contentmap