Dojč – kríž (1893) s Pietou

V obci v liatinovo – kovanej ohrádke je kríž so sochou Piety z roku 1893. Tento letopočet je zaznamenaný na datujúcom nápise zozadu podstavca. Pieta s krížom sú postavené na masívnom a výtvarne prepracovanom podstavci.

 

Postaviť dali

ku cti a chvále Boží

Jan a Alžběta

Uninský.

1893.

 

powered by contentmap