Dojč – kríž drevený za obcou

Za obcou pri ceste do Šajdíkových Humeniec je drevený kríž (5,5 m) bez nápisov. Je priamo zapustený do zeme.

Na Marka (25. apríla) chodili ku krížu procesie z kostola a kňaz tu svätil oziminy. Posvätené steblá si veriaci uchovávali v modlitebných knižkách.*

 

* Mária Zajíčková: Výročné zvyky a sviatky, in: Dojč, Skalica-Dojč 1998, str. 107

powered by contentmap