Borský Peter – Červený kríž

Červený kríž stojí v chotári Borského Petra na rázcestí ciest už tak dlho, že aj lokalitu volajú podľa neho. Meno získal asi od farebného vzhľadu niektorého z predchodcov a pravdepodobne vždy býval drevený. Na tomto mieste bol aspoň od doby 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. Dnešný nasledovník (3,5 m) s trojlalokovým ukončením ramien má na nohe vyrytý letopočet (asi 1958), ktorý nešťastne prekrýva pridaná liatinová kartuša s ďakovným nápisom:

 

Vďaka Ti

          ó Pane

za uzdravenie

   1958 J. M.

 

   F. Dúbravský zaznamenal nasledujúcu povesť, ktorá sa vzťahuje k vzniku Červeného kríža. Gazda z Humeniec takmer prišiel na razcestí o život. Na smrteľnej posteli dal synovi sto zlatých aby na razcestí postavil kríž. Syn tak neurobil, peniaze požičal na úrok. Po nociach sa mu ale zjavoval duch otca, ktorý pri tom vždy prepočítaval peniaze a to dovtedy, kým syn kríž nedal postaviť.*

 

* Ferdinand Dúbravský: Červený kríž, in: Záhorie 2/1997, str. 32

 

powered by contentmap