Borský Peter – kríž (1914) v obci

Pri chodníku ku peterskému cintorínu je kamenný kríž (4 m) s pylónom z roku 1914. Tento letopočet je priamo vytesaný do podstavca. Iné nápisy na kríži nie sú.

powered by contentmap