Borský Peter – kríž (1929) v chotári

V chotári obce pri ceste k železničnej stanici je kamenný kríž z roku 1929. Zhotoviteľmi kríža boli súrodenci z dvoch rodín, ktorí ich venovali zomrelému bratovi v Amerike a Majekovi Jozefovi a Buzekovi Jozefovi padlým v 1. svetovej vojne. Mená týchto dvoch vojakov sa nenachádzajú na pomníkoch padlým ani v Borskom Petri, ani v Borskom Mikuláši.  Datujúci nápis je na kamennej tabuli vloženej do telesa kríža.

 

Ku cti a chvále

Božej

vistavit dali kríž tento

na památku nebohích.

MAJEK MARTINA

nahlu smrtu v amerike zemrelého veku

40. tom. Slobodnem.

MAJEK JOZEF padli veku 42.

BUZEK JOZEF padli veku 44.

bratri:

ŠTĚPAN, PETR, PAVEL

sestra APOLENA.

Odpočinucí lahké daj im o Pane.

Kríž postaven roku 1929.

powered by contentmap