Kúty – kríž (1890) na ceste do Kopčian

Za obcou na ceste do Kopčian je kamenný kríž (2 m) z roku 1890, ako o tom svedčí nápis na tabuľke vloženej do telesa kríža. Kríž sa skladá z jednoduchých kubusov. Drobná krížová nadstavba bola doplnená po niektorej oprave, pôvodná je zničená.

Po prechode frontu 2. svetovej vojny bol kríž poničený a v máji 1945 opravený na podnet kostolníka J. Kubinu Šimečka.*

 

ZNAMENI TOTO LUDSKEJ

SPÁSY VYSTAVILA

HELENA ANTALEK

ROKU 1890.

 

* Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Skalica-Kúty 2004-5, str. 130

powered by contentmap