Kúty – kríž (1890) na ceste do Sekúl

Za obcou pri ceste do Sekúl v areáli kamenárskej firmy je kamenný kríž (3,5 m) z roku 1890, ako o tom svedčí nápis vyrytý do ozdobnej kartuše podstavca. Kríž bol postavený pravdepodobne podľa vzoru kríža spred zvonice, ktorého tvary napodobňuje. Sochy Krista a Panny Márie sú v insitnom prevedení.

Nápis je zvýraznený čiernou farbou, je možné, že tak na ňom pribudli niektoré mäkčene.

 

ZNAMENI TOTO

SPASITEĽA SVETA

S HLUBOKU POKORU

DALA POSTAVIŤ

ROKU 1890

EVA VALACHOVIČ

RODENA SLOVAČEK

VDOVA.

 

powered by contentmap