Kúty – kríž (1898) pri kostole

Pred kostolom v obci je kamenný kríž (4 m) z roku 1898, ako o tom svedčí nápis vyrytý zozadu podstavca.

Kríž je výtvarne zložitý. Podstavcová časť štvorcového pôdorysu sa skladá z dvoch nosných kubusov, ústredného telesa s reliéfom Panny Márie, ktoré zakrýva kubus so strechovito zalomenou rímsou po celom obvode. Krížová časť je rovnako vysoká, je však oktagonálneho prierezu, vyrastá z dvoch odstupňovaných kubusov riešených ako lucerny. Na kríž,i s ukončením ramien v podobe spľasnutého oktagonálneho turbanu, je socha Krista dokonalých fyziognomických tvarov.

Na nosnom kubuse zprava je signatúra kamenára, meno je nezreteľné, ale podľa čitateľného miesta Hodonín možno uviesť ako jeho výrobcu Štáblu.

 

Ku cti

Pána nášeho Ježiša Krista,

dali postavit nábožni manželia:

JAKUB GUSTL

a

ANNA rod. HLADIK

L. P. 1898.

 

powered by contentmap