Kúty – kríž (1906) v obci

V obci na Štefánikovej ulici je kamenný kríž jednoduchších tvarov z roku 1906, ako o tom svedčí nápis vyrytý do telesa kríža. Kríž sa skladá z dvoch nosných kubusov, ústredného telesa s vymedzeným priestorom pre nápis. Teleso je zakryté nízkou strieškou pod ktorou je manžeta s radom štvorcov. Samotná krížová nadstavba je nízka a  nepôvodná.

Z popisu kríža v monografii obce vyplýva, že na kríži bola pôvodne čierna kamenná tabuľa s rovnakým nápisom ako dnes a na podstavci mala byť čitateľná signatúra výrobcu kríža (F. Zbořil, Uh. Hradiště). Samotný kríž mal byť liatinový s trojlistovým ukončením ramien.*

Niekedy v období vydania monografie (2004-5), ale najneskôr v máji 2005 bol kríž opravený, pričom odstránili nápisovú tabuľu a samotný nápis verne pretesali priamo do telesa kríža. Zároveň by liatinový krížik nahradili kamenným.

 

Ku cti našeho Spasiteľa

dali postaviť

Štefan a Juliana

HORNÝ

L. P. 1906

 

* Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty,  Skalica-Kúty 2004-5, str. 131

powered by contentmap