Kúty – kríž (1994) pri Polákových mlyne

Za obcou pri dome v  usadlosti, známej ako Polákových mlyn, je liatinový kríž na drobnom kamennom podstavci. Bol tu postavený v roku 1994.* Iný mlyn stál ďalej od obce v mieste nadjazdu nad diaľnicou. Volal sa Janíčkových mlyn, dnes je na jeho mieste motorest. Pri mlyne stával  drevený kríž, ktorý zanikol asi s postupným zánikom mlyna, ktorý bol postupne po roku 1945 rozobratý.**

 

* Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Skalica-Kúty 2004-5, str. 131

** Richard Drška: Mlynárska tradícia v Kútoch, in: Záhorie 1/2003 str. 7

powered by contentmap