Lakšárska Nová Ves – kríž (1903) v obci

V obci pri zákrute do Borského Mikuláša je kamenný kríž z roku 1903 v kovanej ohrádke. Letopočet je súčasťou zakladateľského nápisu, vyrytého priamo do podstavca. Kríž bol v roku 2005 rekonštruovaný.

 

Najsladši Ježišu

nebiď mi Sudcom

lež Vykupitelom!

Moj Ježišu,

milosrdenstvo!

 

Ku cti a chvále Božej

zakladateli

IGNÁC KABAREC

JOZEF ADAMEC

Roku Páne 1903

powered by contentmap