Lakšárska Nová Ves – kríž (1959) v Šaštínskom lese

V chotári obce, blízko šaštínskeho, je železný kríž (2 m) postavený v roku 1959 na pamäť nešťastnej udalosti, ktorú zachytáva nápis na  priloženej kovovej tabuľke. Kríž je v železnej ohrádke, trochu bokom od lesných cestičiek.

 

DŇA 22. JÚNA 1959 VO VEKU 38 ROKOV

TU TRAGICKY ZAHYNUL

NÁŠ DRAHÝ KAMARÁD

FERDINAND HAVEL

PRI HĹBENÍ VRTU ČSL. NAFTOVÝCH DOLOV.

ČESŤ JEHIO PAMIATKE!

 

powered by contentmap