Šaštín – Kalvária (1798)

Kalvária v Šaštíne je umiestnená na rozľahlom pódiu so schodiskom. Pozostáva z kompozície kríža (4 m) s Kristom a sv. Máriou Magdalénou, objímajúcou kríž, na širokom podstavci a sôch Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu na samostatných podstavcoch. Dal ju vybudovať miestny obyvateľ Sebastian Bürger v roku 1798. Na podstavci pod krížom je vytesaný spomenutý letopočet založenia (IN HONOREM DEI 1798).

Pravdepodobne od počiatku bola jej súčasťou aj dnes jestvujúca dvojica súsoší Rozlúčky Krista s Máriou a Krista na Olivovej hore, ktoré sa spomínajú pri kanonickej vizitácii arcibiskupa Alexandra Rudnaya v roku 1823. Pre Kalváriu zložená základina predstavovala v tom roku 370 zlatých. A už vtedy existoval pri Kalvárii aj súbor pašiových zastavení, alebo zastavení Krížovej cesty. Práve tieto zastavenia boli na Rudnayov podnet prebudované, prípadne len nahradené reliéfne výjavy na štáciach na náklady vizitátora v uvedenom roku, aby viac reflektovali súdobú predstavu o Krížovej ceste.

 

Použitá literatúra: Martin Čičo: Šaštín – Stráže, in: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002, str. 340 – 342

powered by contentmap