Šaštín – kríž (1962 ?) pri kostole

V meste pri kostole Povýšenia svätého kríža je železobetónový kríž. Nasledujúce relevanté údaje o jeho histórii publikoval Eduard Stacha. Kríž dal zhotoviť tesár Ľudovít Stacha podľa kríža stojaceho pri ľudovej škole, ktorý sa mal nahradiť. Podľa rozhodnutia vtedajšieho predsedu MNV však ho nemohli postaviť na pôvodné miesto. Farníci mu potom našli nové miesto pri vchode kostola.

Ľudovít Stacha zhotovil v uvedenom období (okolo roku 1962) celkom 5 železobetónových krížov, ktorými sa mali nahradiť staršie kríže v chotári Šaštína. Každý bol zhotovený verne podľa predchodcu, dodržali sa pôvodné rozmery kríža i tvar. Podľa toho boli všetky kríže pôvodnejšie asi drevené. Pri osádzaní nových krížov pomáhali aj ďalší občania Šaštína, predovšetkým Michal Salajka, ktorý ich na určené miesto vždy odviezol.

 

Použitá literatúra: Eduard Stacha: Päť šaštínskych krížov, in: Hlásnik 2/2012, str. 17

 

powered by contentmap