Šaštín – kríž (1962 ?) v chotári

Južne od mesta, neďaleko Gazarky za železničnou traťou je železobetónový kríž (4,5 m) v železnej ohrádke. Okolo roku 1962 ho hotovil tesár Ľudovít Stacha ako kópiu (výškou i tvarom) staršieho dreveného kríža. Rovnakých krížov zhotovil Ľ. Stacha v Šaštíne celkom päť a nahradili nimi staršie, pravdepodobne schátrané kríže. Približne v tomto mieste v zápotočných humnách je pri krížení poľných ciest zakreslený kríž na mape z 30. rokov 20. storočia.

 

Použitá literatúra: Eduard Stacha: Päť šaštínskych krížov, in: Hlásnik 2/2012, str. 17

powered by contentmap