Šaštín – kríž (1873, 1962 ?) za obcou

Za obcou, na križovatke cesty do Kuklova a železničnej trate je železobetónový kríž (5 m) v železnej ohrádke. Tento kríž zhotovil tesár Ľudovít Stacha okolo roku 1962 ako kópiu pôvodnejšieho dreveného kríža. Podobných krížov zhotovil celkom päť a v Šaštíne nimi nahradili staršie, pravdepodobne schátrané kríže. Na tomto kríži z pôvodnejšieho zachovali liatinovú tabuľku s údajmi jeho zakladateľov. Podľa mapy 1. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska na tomto mieste však stával kríž asi o sto rokov skôr, ako je letopočet 1873 na tabuľke.  

 

Kríž tento vistavit dal

Josef Marczibal a Manželka jeho

Alžbeta rodena Dudá, ku česti

chvale našeho Spasitela

Ježiša Krista. Roku 1873.

 

Alžbeta už ako vdova dala v roku 1876 postaviť aj ďalší kríž na ceste do Borského Mikuláša. Jej priezvisko je na ňom zaznamenané v mierne pozmenenom tvare Marezýbal aj Marezybal.

 

Použitá literatúra: Eduard Stacha: Päť šaštínskych krížov, in: Hlásnik 2/2012, str. 17

 

powered by contentmap