Šaštín – kríž (1876, 1962 ?) za obcou

Za obcou, pri ceste do Borského Mikuláša, je železobetónový kríž (4 m) s laliovitým ukončením ramien. Okolo roku 1962 ho zhotovil Ľudovít Stacha. Podobných krížov zhotovil Ľ. Stacha v Šaštíne celkom päť a nahradili nimi staršie, pravdepodobne schátrané kríže. Stachove nové železobetónové kríže dodržiavali tvar aj výšku pôvodnejších drevených krížov. Na tomto kríži sa z pôvodnejšieho kríža z roku 1876 zachovala liatinová tabuľka s datujúcimi údajmi jeho zakladateľky. Podľa mapy 1. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska však tento kríž mal asi o sto rokov staršieho predchodcu.

 

Kříž tento vistavit dala

Vdova ALŽBĚTA MAREZÝBAL,

spolu sporozúměni, její

nebohim manželem Jozefem

Marezybal, ku česti a chvále

našeho vikúpitele,

Ježíše Krista rokú 1876.

 

V roku 1873 dali Alžbeta a Jozef Marezybal, ktorý bol vtedy ešte asi nažive, postaviť aj ďalší kríž na ceste do Kuklova.

 

Použitá literatúra: Eduard Stacha: Päť šaštínskych krížov, in: Hlásnik 2/2012, str. 17

 

powered by contentmap