Šaštín – kríž (1995) pri bazilike

   Drevený kríž, stojaci dnes pred bazilikou, zhotovili pôvodne ako súčasť kulís, ktoré vybudovali na lúke pri Šaštíne v súvislosti s návštevou pápeža Jána Pavla II. Svätý otec odslúžil pod krížom svätú omšu zhromaždeniu takmer štyristotisíc veriacich 1. júla 1995. Pamätnú tabuľu k tejto udalosti umiestnili pod kríž po jeho premiestnení k bazilike. V roku 2006 dal kríž opraviť Vladimír Kovalovský.

 

PRI TOMTO KRÍŽI, PRI KTOROM

BOLA UMIESTNENÁ SOCHA

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,

SLÚŽIL SLÁVNOSTNÚ SVÄTÚ OMŠU,

SVÄTÝ OTEC JÁN PAVOL II.

DŇA 1. 7. 1995

 

Použitá literatúra: A. Melišová: Perla šaštínskej svätyne v trojhrannej kaplnke, in: Hlásnik 2/2006, str. 2