Jablonica – kríž (1917) na kraji chotára

Pri ceste do Osuského, už na kraji chotára, je kamenný kríž z roku 1917. Samotný kríž je na ňom už dlhú dobu odlomený. Zakladateľský nápis je vyrytý spredu do telesa kríža.

Anna Krištúfková ho dala postaviť na mieste smrti svojho manžela.*

 

Na čest a k chválu Pánu Bohu

všemohúcemu

Križ postavit dala

Krištufek Anna

rod. Hajiček aj rodiče

na večnú památku

R. P. 1917

 

* kol.: Pamiatky, in: Jablonica, Skalica 2002, str. 42

powered by contentmap