Jablonica – kríž drevený v chotári

V háji chotára obce je drevený kríž bez akýchkoľvek nápisov. Je zaznačený na mape z roku 1938, ale starší pôvod predchodcov tohto kríža by sa mohol predpokladať podľa archaickejšieho tvaru kamenného podstavca.

powered by contentmap