Jablonica – kríž drevený v chotári

V háji pri obci je drevený kríž bez akýchkoľvek nápisov. Je zaznačený na mape medzivojnovej ČSR, ale starší pôvod predchodcov tohto kríža by sa mohol predpokladať podľa archaického tvaru kamenného podstavca.

powered by contentmap