Mikulášov – kríž pred kostolom

Pred kostolom je drevený kríž s plechovým korpusom Krista a strieškou. Pravdepodobne sem bol premiestnený spred zvonice. Pred zvonicou stával kríž najmenej od začiatku 20. storočia. Podľa fotografie z roku 1951 sa zdá byť rovnaký ako dnešný drevený kríž pri kostole, ktorý je asi o polovicu znížený, má rovnaké ukončenie ramien aj vlnovec vyzerá byť rovnaký. Plechový korpus Krista je už nový.

Pre kostol obyvatelia Mikulášova kopali základy v roku 1965, ale pre obštrukcie úradov mohli pokračovať až v roku 1968 v stavbe, ale už len ako Dom smútku. Dalo by sa uvažovať, že nový kríž pred zvonicou skôr zamýšľali postaviť pred novým kostolom a keď zámer postaviť kostol zlyhával, postavili nový kríž pred zvonicu a pred novú stavbu dali zvyšok zachovalého dreveného kríža.

powered by contentmap