Mikulášov – kríž (1928) na cintoríne

Na cintoríne v Mikulášove je ústredný kamenný kríž z roku 1928. Letopočet je súčasťou nápisu zakladateľov, vyrytého na zadnej strane priamo do telesa kríža. Okrem neho je aj vpredu vyrytý krátky nápis. Kríž je architektonicky veľmi členitý. Chráni ho plechová strieška.

 

Venovali

TOMÁŠ MACEK

a

manželka rod. H. CIGANEK

1928

 

Pochválen

Buď Pán Ježiš Kristus

 

powered by contentmap