Rohov – kríž (1873) pri kostole

  Pri kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v obci je kamenný kríž z roku 1873, ktorý je zaznamenaný na zakladateľskom nápise vytesanom do volútového podstavca. Pylón kríža je ukončený manžetou, sochy Krista a Panny Márie sú v ľudovom prevedení.

 

NA ČEST A CHVA

LU SPASITELA

SVEHO KRIŽ TENTO

VISTAVIT DALA

ANNA PERIČKA

V ROKU 1873.

 

powered by contentmap