Rohov – kríž (1910) za obcou

Za obcou pri ceste do Sobotišťa je kamenný kríž z roku 1910. Zakladateľský nápis s biblickým textom je na tabuli z čierneho skla. Pod modrým náterom je aj takmer zaniknutá signatúra výrobcu, ktorým je František Růžica zo Bzenca. Na kríži je už nepôvodná krížová nadstavba, ale aj pôvodnú je možné si  pozrieť, keďže v tom istom roku vyhotovil F. Růžica identický kríž aj pre manželov Vanekových, ktorý stojí dodnes zachovalý pred radimovským cintorínom.

 

O, VY VŠETCI,

KTORÍ OKOLO IDETE,

POZORUJTE

A ROZVAŽUJTE:

ČÍ JE BOLASŤ,

JAKO BOLASŤ MOJA?“

                     (PLAČ, JER. 1. 12.)

 

NA PAMŇATKU VENOVALA

MARIA  FODORKA

ROĎ. ŠURINKA

ROKU 1910.

 

powered by contentmap