Pomník padlých v 1. a 2. svetovej vojne, Štefanov

Pred školou v obci je pomník z roku 1949* v granitovej úprave, ktorý bol postavený padlým v 1. a 2. svetovej vojne. Jeho rozhodujúcou výtvarnou časťou je dvojkríž na trojvrší, po bokoch doplnený tabuľami s medailónmi padlých. Na pomníku je pamätná tabuľa so zoznamom, ktorý abecedne spája obete z oboch vojen. V rovnakom počte je na tabuliach po bokoch 60 miest pre bezmenné fotomedailóny, ktoré sa už väčšinou nezachovali a postupne ubúdajú. Pomník vznikol len krátku dobu po komunistickom prevrate a možno preto sa naň podarilo uplatniť aj atribúty slovenský dvojkríž a kalich s krížikom uprostred reliéfu mierových holubíc.

 

 

PADLÝM HRDINOM

1914 – 18 – 1938 – 45

JA SOM VZKRIESENIE A ŽIVOT. JÁN 11, 25.

 

BOŽEK KLEMENT + 20.2.1916

BOŽEK VINCENT + 26.1.1918

DANIEL FELIX +                

DANIEL JÁN +                

DRINKA JÁN + 21.3.1945

FILÍPEK JOZEF + 16.4.1916

GOZORA FERDINAND + 20.11.1917

GOZORA LUDEVIT + 16.10.1915

HIŽA ANTONÍN + 10.10.1914

HRICA VINCENT + 18.11.1914

CHUDÝ RICHARD + 15.3.1945

JANČI FLORIÁN + 10.5.1915

JURALA JOZEF + 2.10.1918

JURALA LUDEVIT + 25.12.1914

JURAČKA VALENT + 6.5.1915

JURKOVIČ LUDEVIT + 10.1.1918

KALUŽA FLORIÁN + 13.4.1945

KHÚLA FERDINAND +  2.8.1918

KLENA IMRICH + 17.10.1918

KLENA REHOR + 17.5.1915

KOMÁČEK JOZEF + 28.1.1915

KOMÁČEK ZBOŽNÝ + 16.6.1916

KONEČNÝ VINCENT + 1915

KONEČNÝ ŠTEFAN + 1916

KRIŽÁNEK ANDREJ + 10.7.1915

KRIŽÁNEK FRANT. + 20.6.1917

KUDOLÁNI LADISLAV + 29.11.1917

MACEK PAVEL + 20.1.1916

MAJNA MARTIN + 16.7.1917

MARTIŠKA JÁN + 26.1.1919

 

 OVEČKA JAKUB + 10.3.1916

OŽVOLDÍK ŠTEFAN + 23.10.1914

PETRÁŠ JOZEF + 11.7.1915

PIVÁČEK ANDREJ + 9.2.1915

PIVÁČEK VENDELÍN + 22.8.1918

PLANKA PAVEL + 16.9.1916

POLÁK JÁN + 3.11.1915

POLÁK JAKUB +               

POLÁK PETER + 14.6.1918

POLÁK VENDELIN + 27.5.1915

POLÁK RAFAEL + 25.9.1916

POKORNÝ ŠTEFAN + 12.7.1944

PRSTEK KLEMENT + 18.6.1918

SKALA JÁN + 17.11.1914

SKALA JOZEF + 30.8.1914

 

SKALA ŠTEFAN + 5.1916

SKALA FLORIÁN  + 10.10.1914

SUCHOVSKÝ KAROL + 4.2.1945

ŠENKER ŠTEFAN + 9.5.1918

ŠTEFAN MAREK +  9.2.1917

VRBA VALENT + 28.6.1915

VRBA VINCENT  + 24.9.1916

TOMAŠOVIČ FLORIÁN  + 1917

TOMŠA JÁN + 17.12.1917

KLENA ALOJZ + 6.4.1945

PÍSECKÝ JOZEF + 7.4.1939

PÍSECKÝ ŠTEFAN  + 17.9.1943

PÚČEK ŠTEFAN + 1916

BOŽEK TOMÁŠ + 1918

 

 

   Na cintoríne v obci je pochovaný vojak Ľudovít Gozora (Ludevit, Ludvik). Na rodinnom náhrobku má fotomedailón, o jeho osude informuje vytesaný nápis Tu pod krížem odpočíva v Kristu Pánu voj. 15. peš. pluku LUDVIKA GOZORA. 19 ročný mládenec bol ranený v boji 9. X. 1915 a + 15. X. 1915 v Lucku. Po prevezení pochovaný 13. I. 1916.

   Na cintoríne v obci na spoločnom náhrobku má zaznamenané meno vojak Florián Jančí (* 7. 5. 1884 + VO VOJNE 25. 5. 1915).

   Na cintoríne v obci je rodinný náhrobok s fotomedailónom a spomienkou na vojaka Jána Skalu (Szkala) Památka smrti milého syna mladenca JANA SZKALA, který hrdinsky zemrel za vlast na ruskom bojišti 17. Novembra roku 1914 v 22. roce veku svejho. Bože oslav dušu jeho!

 

* Peter Brezina: Hasiči na Záhorí a myjavsko-brezovských kopaniciach 1875-2010, Senica, Skalica, Myjava, Malacky 2010, str. 189

 

powered by contentmap