Kuklov – kríž (1840) na cintoríne

Na cintoríne v obci je ústredný kamenný kríž (4,5 m), na ktorom je vložená kamenná tabuľka s chronogramom v slovenskom nápise. Z neho určený rok postavenia kríža vychádza na rok 1840.

Široký masívny podstavec má predsunutú pohľadovú dosku, do ktorej je vsadená nápisová tabuľka a nadstavba s reliéfom gotického oblúka s anguláriami, v strede ktorého je lebka ako symbol smrti. Krížová časť je asi o polovicu vyššia a sú na nej zachovalé sochy Krista a Panny Márie.

Pred  podstavec je pridaný malý kamenný článok s nápisom, že je tu pochovaná Emília Kubovičová (Kubovich), ktorá zomrela 4.11.1902.  Z toho sa dá odvodiť, že aj zakladateľ kríža je asi pochovaný pod ústredným krížom, ktorého bol donorom.

 

JežIssI  k t Veg VCtI abI gsI geho

po SMrtI prIgaL

DaL KrIž tento spraVIt VrozenI

KVboVICs Stefan.

 

Pozn.: Štefan Kubovič (Kubovics) bol aj donorom súsošia morových svätých v obci, na ktorom je obdobný slovenský chronogram s letopočtom 1831.

powered by contentmap