Kuklov – kríž (1868) na kraji chotára

Za obcou pri ceste do Šaštína sa nachádza kamenný kríž (3 m) z roku 1868, ako o tom svedčí zakladateľský nápis, vytesaný na dominujúcom podstavci. Bol postavený na hranici so šaštínskym chotárom. Kríž je postavený v novodobej murovanej ohrádke.

 

Zakladatel

Pawel Mihály

a

Marina Komornyik

w roku

1868.