Kuklov – kríž (1886) v chotári

Za obcou pri ceste do Šaštína je kamenný kríž (3,5 m) z roku 1886, ako o tom svedčí zakladateľský nápis vytesaný do kartuše podstavca. Na nosnom kubuse je podstavec v tvare štíhlejšieho hranola, ktorý je na prednej strane zdobený zvislým rebrovaním a kartušou. Je zakrytý hrubou strieškovou rímsou a umiestnený v novodobej murovanej ohrádke s pekným kovaným čelom s motívmi kríža.

 

NA ČEST A HVÁLU BOŽÚ DALI

VISTAVIT TENTO

KRIŠ

HAJDIN MARTIN

A BETA MALIK

RODENÁ

1886