Kuklov – kríž (1888) za obcou

Za obcou pri ceste do Borského Svätého Jura na krížení s jarkom dali roku 1888 manželia Hajdinových postaviť drobnejšiu sochu sv. Jána Nepomuckého na štíhlom pilieri. Po roku 2007 socha už na pilieri nie je (ukradnutá, zničená, premiestnená?). Namiesto sochy na pilier po oprave pred októbrom 2010 umiestnili plastický kamenný krížik. Pilier je umiestnený v novšej murovanej ohrádke, podobnej ako majú ďalšie dva kríže na ceste do Šaštína. Pilier je položený na nosnom kubuse, je zakrytý prečnievajúcou rímsou, v dolnej časti je zdobený dvomi volútami. Na čelnej strane má kartušu so zakladateľským nápisom.

 

NA ČEST A HVÁLU

BOŽU DALI

VISTAVIT TUTO

STATUU S. JANA

HAJDIN

MARTIN

AJ ZE SVOJU

MANŽELKU

ELIZABETU

RODENU MALIK

1888

 

Pozn.: Manželia Martin a Alžbeta Hajdinoví dali postaviť roku 1886 aj kríž na ceste do Šaštína a roku 1896 ďalší kríž v poli (dnes za štadiónom).

powered by contentmap