Kuklov – kríž (1941) misijný

   Na fasáde kostola v Kuklove je drevený misijný kríž z roku 1941. Kríž je latkový, na ramenách má vyrytý nápis zaznamenávajúci misie roku 1941 a pod ním letopočet vyskladaný z plechových litier zaznamenávajúci ďalšie misie.

 

19 SV: MISIE 41

 

1950

 

powered by contentmap