Kuklov – kríž v obci

V obci, v aleji vedúcej ku kostolu, je kamenný kríž so štíhlym pylónom. Pylón je zakončený husto profilovanou rímsou, nad ktorou je samotný kríž s kamennou sochou Krista. Je na ňom kovaný nosník na lampáš, nižšie pripevnený lampáš asi nie je pôvodnou súčasťou. Nosný kubus, z ktorého pylón vyrastá, je položený netradične na kvádri murovanom z tehál.

powered by contentmap