Častkov – kríž na cintoríne

Na cintoríne v obci je nový ústredný drevený kríž bez nápisov na železnej vzpere. Je ukotvený v betónovej podlážke.

powered by contentmap
QR Code