Hlboké – kríž v chotári

V časti chotára obce, ktorá je na území VO Záhorie je miesto na mapách označené ako Jurčov hrob. Nachádza sa tu drevený kríž bez nápisov s plechovou strieškou. Kríž je zaznačený v tomto priestore už na mape z roku 1938.

powered by contentmap
QR Code