Cerová-Rozbehy – kríž (1816) na cintoríne v Rozbehoch

Na cintoríne v Rozbehoch je kamenný kríž (3,7 m) z roku 1816. Letopočet je vyrytý do podstavca v tvare ANNO 1816. Na kríži je krátky pylón a socha Krista s ľudovým výrazom. Kríž je spevnený železnými svorkami.

powered by contentmap