Smolinské – kríž (1913) za obcou

Za obcou pri ceste do Stráží je v kovanej ohrádke kamenný kríž (3,5 m) z roku 1913. Tento letopočet je súčasťou zakladateľského nápisu, vyrytom v spodnej časti kríža. Podstavcová časť pozostáva z dvoch nosných kubusov a telesa s nikou. Tá je v súčasnosti prázdna. Na spodnom kubuse sprava je kamenárska signatúra: A. LOOS. BRNO. Teleso s nikou je zaklenuté jednoduchou ale hrubou strieškou. Socha Krista má už len kýpte rúk. Pri nohe kríža je vymedzený priestor pre malú sošku. Tento priestor je tiež prázdny.

 

Velebí ťa duša má aby bolo spaseňá.

 

Ke cti a chvále

Božej

venovali dva bratri

JAN a KAROL

JURKOVICS

L. P. 1913.

 

powered by contentmap