Smrdáky – kríž (1856) na kraji chotára

Pri ceste do Koválova, na hranici chotárov je drevený kríž. Je v jednoduchom prevedení, ukotvený na betónovom nosníku. Podľa T. Ďuráka jeho najstarší predchodca je už z roku 1856. Dal ho postaviť Pavol Hlavička zo Smrdák a prispel naň 20 zlatých.

 

Použitá literatúra: Tibor Ďurák: Smrdáky – Historický obraz obce, Smrdáky 2006, str. 45

powered by contentmap