Smrdáky – kríž (1899, 1980) pred kostolom

V obci pred kostolom je drevený kríž z roku 1980. Tento letopočet je vyrytý naspodu zadnej strany. Koncom roka 2011 bol vynovený, popri oprave fasády kostola. Pred kostolom bol však kríž už aspoň od roku 1889, keď ho dali postaviť manželia Ján a Terézia Žúrekovci.

 

Použitá literatúra: Martin Hoferka: Z cirkevných dejín obce, in: Smrdáky – Z kultúrneho dedičstva, Smrdáky – Skalica 2011, str. 21

powered by contentmap