Osuské – drevený kríž pri kostole

Pri fasáde kostola Všetkých svätých je jednoduchý útlejší drevený kríž. Je bez akýchkoľvek datujúcich nápiusov.

powered by contentmap