Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia
Brodské - kríž liatinový v chotári 13. apríl 2013
Brodské – kríž (1869) pri kostole 13. apríl 2013
Brodské – kríž (1892) na cintoríne 13. apríl 2013
Brodské – kríž (1906) v chotári 13. apríl 2013
Brodské – kríž (1907) v obci 13. apríl 2013
Brodské – kríž (1909) za obcou 13. apríl 2013
Brodské – kríž (1910) za obcou 13. apríl 2013
Brodské – kríž drevený na fasáde kostola 13. apríl 2013
Brodské – kríž drevený v chotári 13. apríl 2013
Brodské – kríž drevený v chotári (2) 13. apríl 2016
Brodské – kríž kamenný v chotári 13. apríl 2013
Brodské – Pieta s krížom (1908) 13. apríl 2013
Chropov - zničený kríž nad obcou 15. september 2015
Chropov – kríž (1890) na cintoríne 01. máj 2013
Chropov – kríž (1897) v obci 01. máj 2013
Chropov – kríž (1948) pred družstvom 01. máj 2013
Chropov – kríž (1968) pred kostolom 01. máj 2013
Chropov – kríž drevený v obci 01. máj 2013
Dubovce - kríž na cintoríne vo Vidovanoch 27. marec 2017
Dubovce – kríž (1909 v obci) 20. apríl 2013
Dubovce – kríž (1922) pred kostolom vo Vidovanoch 20. apríl 2013
Dubovce – kríž (1928) na cintoríne 20. apríl 2013
Dubovce – kríž (1930) v chotári 20. apríl 2013
Dubovce – kríž (1939) pred kostolom vo Vlčkovanoch 20. apríl 2013
Dubovce – kríž drevený vo vinohradoch 20. apríl 2013
Gbely - kríž (po 1945) v chotári 13. november 2015
Gbely - železný kríž v chotári 11. jún 2016
Gbely – Kalvária (1800?) 29. august 2013
Gbely – kríž (1857, 2012) v chotári 18. máj 2014
Gbely – kríž (1863) v meste 29. august 2013
Gbely – kríž (1883?) pri kostole 29. august 2013
Gbely – kríž (1885) v chotári 29. august 2013
Gbely – kríž (1891) na kraji mesta 29. august 2013
Gbely – kríž (1891) za mestom 29. august 2013
Gbely – kríž (1905) v meste 29. august 2013
Gbely – kríž (1912) v meste 29. august 2013
Gbely – kríž (1914) v chotári 29. august 2013
Gbely – kríž (1989?) za mestom 29. august 2013
Gbely – kríž (2000) pred kostolom 29. august 2013
Gbely – kríž (2002) v chotári 29. august 2013
Gbely – kríž (2007) na cintoríne 29. august 2013
Gbely – kríž pri skládke 29. august 2013
Gbely – kríž U Grimandla 29. august 2013
Gbely – kríž U Šugara 29. august 2013
Gbely – kríž za mestom 29. august 2013
Gbely – zaniknuté a neidentifikované kríže 29. august 2013
Holíč – Kalvária (1897) kamenná 01. máj 2013
Holíč – Kalvária (pred 1801, 1995) drevená 01. máj 2013
Holíč – kríž (1902 ?) v chotári 18. máj 2014
Holíč – kríž (1951) v chotári 01. máj 2013
Holíč – kríž (1983) v chotári 01. máj 2013
Holíč – kríž (1992) na cintoríne 01. máj 2013
Holíč – kríž (2. pol. 19. stor.) za mestom 01. máj 2013
Holíč – kríž (medzi 2007 - 2011) za cintorínom 28. august 2013
Holíč – kríž (po 1848) pri kostole 01. máj 2013
Holíč – kríž (zač. 19. stor., 1863) v chotári 01. máj 2013
Kátov – kríž (1921) za obcou 14. júl 2013
Kátov – kríž (1946) pred kostolom 05. júl 2013
Kátov – kríž (1992) na cintoríne 05. júl 2013
Kopčany – kríž (1871) pred kostolom 16. január 2013
Kopčany – kríž (1940, 2007) na cintoríne 16. január 2013
Kopčany – kríž (1945) za obcou 18. máj 2014
Koválovec – kríž (1890) pred kostolom 16. január 2013
Koválovec – kríž (1901?) za obcou 16. január 2013
Koválovec – kríž (1907) za obcou 16. január 2013
Koválovec – kríž (1950) - pomník padlým v obci 16. január 2013
Koválovec – kríž (po 1821) na cintoríne 16. január 2013
Koválovec – kríž drevený za obcou 16. január 2013
Kríž pred kaplnkou vo Vieske 11. august 2013
Letničie - kríž (1890) v obci 20. január 2013
Letničie - kríž (1892) za obcou 20. január 2013
Letničie - kríž (1941) pred družstvom 20. január 2013
Letničie - kríž (1951) v obci 20. január 2013
Letničie - kríž (okolo 1950) v chotári 21. január 2013
Letničie – kríž (1890) v chotári 20. január 2013
Letničie – kríž (1926) na konci obce 20. január 2013
Letničie – kríž (1939) na cintoríne 20. január 2013
Letničie – kríž (1947) v chotári 18. máj 2014
Letničie – kríž (1947) v poli 16. január 2013
Letničie – kríž (1947) za obcou 20. január 2013
Letničie – kríž (1960, 2005) pred kostolom 21. január 2013
Letničie – kríž (1991) na cintoríne 21. január 2013
Lopašov – kríž (1909) pred kostolom 03. máj 2013
Lopašov – kríž (1936) v chotári 22. jún 2013
Lopašov – kríž na cintoríne 03. máj 2013
Močidlany – kríž (1862) v obci 02. jún 2013
Močidlany – kríž (1926) na kraji obce 02. jún 2013
Močidlany – kríž (1937) misijný 02. jún 2013
Močidlany – kríž (1960) na cintoríne 02. jún 2013
Močidlany – kríž (zač. 20. stor.) pred kostolom 02. jún 2013
Mokrý Háj – kríž (1. pol. 19. stor. ?) na kraji obce 24. september 2013
Mokrý Háj – kríž (1891) pred cintorínom 24. september 2013
Mokrý Háj – kríž (1891) pri kostole 24. september 2013
Mokrý Háj – kríž (1910) na kraji obce 24. september 2013
Mokrý Háj – kríž (1913) v chotári 24. september 2013
Mokrý Háj – kríž (1997) na cintoríne 24. september 2013
Oreské – kríž (1900 ?) pred kostolom 01. august 2013
Oreské – kríž (1950) na kraji obce 01. august 2013
Oreské – kríž (1950, 2012) pri dome smútku 01. august 2013
Oreské – kríž (1951) za obcou 01. august 2013
QR Code