Letničie - kríž (1951) v obci

V obci pred domom sa nachádza kameninový  kríž (2,5 m) z roku 1951. Kríž je v granitovej úprave s plastikou Panny Márie v zasklenej nike. Nápis zakladateľov je na tabuľke z čierneho skla.

 

   KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ  

 VENUJÚ:

 Š T E F A N   D V O R S K Ý

A MANŽ. MÁRIA ROD. SŇÁDOVÁ

  Z LETNIČIA    R. 1 9 5 1.

    "POSTOJ TU ČLOVEČE, POZRI TY NA MŇA,  

 ČO TVOJE HRIECHY ZROBILY ZO MŇA."

 

Kríž dali postaviť manželia Dvorskí pred svojim domom na znak vďaky za dobré hospodárenie, úrodu a úspešné včelstvo.*

 

* in: Letničie, Letničie 2002, str. 54. Spoluautormi publikácie sú F. Baláž, P. Cobor, V. Petrovič, A. Vrábelová a V. Drahošová, ktorá je aj jej zostavovateľom. Konkrétny autor nie je uvedený.

 

powered by contentmap