Letničie – kríž (1960, 2005) pred kostolom

Pred kostolom sv. Jána Krstiteľa sa nachádza precízne kovaný kríž (4m). Na betónovom podstavci je umiestnená kovová tabuľka s nápisom:

 

venuje

   Lýdia a Miroslav  

Krajíček

Letničie 24. VI. 2005

 

Kríž sa nachádza napravo od vchodu a do doby svojho vzniku bol na jeho mieste rovnako vysoký drevený kríž. O tom v monografii Letničia napísali, že ho zhotovil roku 1960 tesár Ferdinand Vanek z agátového dreva.* Letopočet 1960 bol na ňom aj vyrytý. Kríž mal korpus Krista a bol delený zdvojeným rímsovým krčkom.

 

* in: Letničie, Letničie 2002, str. 54. Spoluautormi publikácie sú F. Baláž, P. Cobor, V. Petrovič, A. Vrábelová a V. Drahošová, ktorá je aj jej zostavovateľom. Konkrétny autor nie je uvedený.

 

 

powered by contentmap