Letničie – kríž (1991) na cintoríne

Cintorín v Letničom je vybudovaný po oboch stranách cesty do Petrovej Vsi a preto sa niekedy hovorí o dvoch cintorínoch. Jeho staršia časť na ktorej nepochovávajú od roku 1966 je po pravej strane cesty. V publikácii Letničie je uvedené, že v roku 1939 na oboch častiach dal Spolok živého ruženca postaviť ústredný kríž a v roku 1991 spolok renovoval kríž na staršom cintoríne.* Pravdepodobne pri tom kríž zmenil aj svoj vzhľad a možno ho považovať skôr za novopostavený. Na kríži je osadená tabuľka s nápisom:

 

KU CTI A SLÁVE

UKRIŽOVANÉHO

   SPASITELA DAL POSTAVIT  

SP:        ŽIVÉHO RÚŽENCA


V LETNIČIU ROKU 1991

 

* in: Letničie, Letničie 2002, str. 50. Spoluautormi publikácie sú F. Baláž, P. Cobor, V. Petrovič, A. Vrábelová a V. Drahošová, ktorá je aj jej zostavovateľom. Konkrétny autor nie je uvedený.

 

powered by contentmap