Brodské – kríž (1906) v chotári

Pri ceste k Prívozu na rieke Morava je kamenný kríž (3,5 m) z roku 1906. Datujúci nápis s týmto letopočtom je vyrytý v pseudogotickej kartuši podstavca.

Pochvalené

a zvelebené

budte najsvaťajší

jména

Ježiš a Maria.

__.__

Venoval

Martin KOVÁCZ

L. P. 1906.

 

powered by contentmap