Holíč – Kalvária (1897) kamenná

Kamennú Kalváriu pred kostolom kapucínov v Holíči dal zhotoviť Ján Šuchta roku 1897. Je v štíhlom prevedení, prepracovaná v detailoch, so sochami Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu.  Je  jednou z  najnákladnejších remeselných prác hodonínskej kamenárskej dielne (firmy) Ferdinanda Štáblu na Záhorí v exteriéri. Meno F. Štáblu je signované zľava  na spodnom nosnom kubuse.

Nápis na mramorovej tabuľke:

O vy všetci, ktorí idete cestou,

pozorujte a viďte,

zdáliž je bolesť

jako bolesť moja!

                   Žalosp. Jerem. 1.12.

 

Ku cti a sláve Božej

od

JÁNA ŠUCHTA

v Holiči dňa 12. aprila 1897.

V kríži naše spasenie!

 

powered by contentmap